FTD3 Frontotemporal demens lokaliseret til kromosom 3 (FTD3) er en demensform med dominant arvegang beskrevet i en stor dansk slægt
Frontotemporal dementia localized to chromosome 3 (FTD3) is an autosomal dominant degenerative brain disease described in a large Danish pedigree
 
FReJA
Slægten følges af en dansk-engelsk-svensk forskergruppe (FReJA).
Genfejlen blev lokaliseret til kromosom 3 i 1995, og i 2005 blev genmutationen beskrevet.

The pedigree is followed and studied by an international research group: Frontotemporal Research in Jutland Association (FReJA). The mutation was localized by linkage analysis to chromosome 3 in 1995, and in 2005 the mutation was described.
Leksikonopslag, 2004: DemensFrontotemporal demens
Link til artikel om FTD i Ugeskr. Læger: Stokholm & Waldemar, 2003
Lone Frank, populærvidenskabelig artikel i WA 30. sept. 2005: I slægten (pdf;214k)
FReJA:  Portrait gallery  Contact details 


 
Skal man ha' hele historien, læses siden bedst nedefra og op !              The page may with advantage be read bottom-up             
Time
 line

Dansk

English, references & links
       
       
       
Maj
2006

FReJA-gruppen mødtes i København

FReJa-group in Copenhagen:
Standing: Jørgen Nielsen, Suzanne Lindquist, Anne Tersbøl Melsen, Adrian Isaacs, Ida Holm, Peter Johannsen, Anders Gade, Jerry Brown
Seated: Tove Thusgaard, Susanne Gydesen, Elizabeth Fisher

 


Large version of the group picture

       
    Adrian Isaacs joined the group in April 2006. He and Elizabeth Fisher both work at the MRC Prion Unit, Dept. of Neurodegenerative Diseases,
Institute of Neurology, London.
  Adrian will be responsible for setting up experimental work to elucidate the pathogenic mechanisms of the CHMP2B mutations.
   

Adrian Isaacs & Elizabeth Fisher

 
      Note in Lancet Neurology, Sept. 2005
Aug.
2005
Publikation af fundet af det gen, hvor mutation er årsag til sygdommen. En anden mutation i det samme gen blev fundet hos en engelsk patient med frontotemporal demens, og det er omtrent bevis for, at vi har fat i det rette gen. Til gengæld var denne patient den eneste blandt 400 (heraf 89 i familier med ophobning af frontotemporal demens), hvor vi fandt fejl i genet, så det er en sjælden årsag til FTD. Mutations in the CHMP2B gene may be an uncommon cause of frontotemporal dementia, but even so our finding may have wider significance. CHMP2B has not been described earlier in humans or other mammals, but we show that it has a role in endosomal transport in the cell, and that the mutation disturbs the formation of organels in this cellular transport system. It is one of several related genes with a role in the endosomal system, and we now expect the other related genes to be examined for a putative role in neurodegenerative disease. Skibinski, G., Parkinson, N.J., Brown, J.M., Chakrabarti, L., Lloyd, S.L., Hummerich, H., Nielsen, J.E., Hodges, J.R., Spillantini, M.G., Thusgaard, T., Brandner, S., Brun, A., Rossor, M.N., Gade, A., Johannsen, P., Sørensen, S.A., Gydesen, S., Fisher, E.M.C., & Collinge, (2005). Mutations in the endosomal ESCRTIII-complex subunit CHMP2B in frontotemporal dementia. Nature Genetics, 37: 806-809 pdf (261k) abstract
       
Juni
2005
2. Borbjerg Mølle møde: Information, blodprøvetagning, neuropsykologi og samvær med familien

Vi fandt det vigtigt, at familien som de første blev informeret om fundet af genmutationen

2. Borbjerg Mill Meeting with information to the family, blood tests, and neuropsychological screening

Billeder fra Borbjerg Mølle 2005
Pictures from Borbjerg Mill 2005

       

2005 I København er der etableret en mere formel tilknytning til H:S Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet. Bl.a. skal den genetiske rådgivning, som tilbydes familien, foregå her.   Collaboration established with the Memory Disorders Research Unit at Rigshospitalet, Copenhagen. To include genetic counselling.  
Peter Johannsen og Jørgen Nielsen are on the staff here, and Anders Gade is associated
 

 
Dec.
2003
Gaia Skibinski fandt genet!
På Gaias opfordring skal jeg tilføje, at det var den samlede gruppes arbejde gennem 15 år, som gjorde det muligt.Nick Parkinson

Gaia Skibinski

Gaia Skibinski found the gene! However,  many difficult questions had to be addressed to be certain that it is indeed the causative gene. It was still 1½ years of hard work until the findings were ready to publish and announce to the family. Nick Parkinson worked full-time on the project from early 2004 until late 2005.

John Collinge;
director of the MRC Prion Unit,
Dept. of Neurodegenerative Diseases,
Institute of Neurology, London

1999-
2005
FReJA-gruppen har gennem de sidste 6 år mødtes jævnligt, som regel hvert halve år, til gensidig orientering og planlægning af forskningsindsatsen. Møderne har været afholdt i København, Århus, Lund, Holstebro, og London.


 

 


Møde i London April 2002


1. Sebastian Brandner 2. Elizabeth Fisher 3. Sven Asger Sørensen 4. Anders Gade 5. Gaia Skibinski 6. Jerry Brown 7. Elisabet Englund 8. Peter Johannsen 9. Susanne Gydesen 10. Lisa Chakrabarti

 

      Institute of Neurology, Queen Square
 
2002-
2004

 

 

 

Præsentationer af data


 

 

 

Kliniske og neuropsykologiske data er præsenteret på konferencer i bl.a. Stockholm, Lund, Philadelphia, København og Dublin

 

 

Gade, A., Skibinski, G., & Gydesen, S. Preclinical signs of impairment in persons at high risk of frontotemporal dementia related to chromosome 3 (FTD3): Preliminary findings in neuropsychological tests. Neurobiology of Aging 25[suppl. 2], S453. 2004. abstract  poster (pdf)
 
2003 Lektor Sven Asger Sørensen, Inst. for Medicinsk Genetik, har gennem årene været central i forskergruppen og bl.a. opretholdt en database over den store slægt. Han efterfølges i forskergruppen af Jørgen E. Nielsen, som er ansat på både Inst. for Medicinsk Genetik og H:S Hukommelsesklinikken. Han vil ud over de forskningsmæssige opgaver i samarbejde med London varetage genetisk rådgivning af familien

 
      Jørgen Nielsen
  
April
2003
4. internationale konference om frontotemporal demens, Lund, April 2003Peter Johannsen, Lund april 2003

Brown, J., Gydesen, S., Johannsen, P., Gade, A., Skibinski, G., Chakrabarti, L., Brun, A., Spillantini, M., Yancopoulou, D., Thusgaard, T., Sorensen, A., Fisher, E., & Collinge, J. (2004). Frontotemporal dementia linked to chromosome 3. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 17, 274-276. abstract    pdf
På Lund-konferencen havde FReJA-gruppen et symposium, hvor vi fremlagde kliniske, billeddannelsesmæssige, neuropsykologiske og molekylærgenetiske fund
(Brown et al., 2004)

 

 

Gaia Skibinski, Lund April 2003

Photographs from Lund
2002

 

 


I London har  1 eller 2 personer arbejdet fuldtids med familiesygdommen siden 1999.
I flere år holdt Lisa Chakrabarti godt sammen på FReJA-gruppen, men hun rejste til USA i 2002

Gaia Skibinski joined the research group in 2002

Gaia Skibinski has worked full time on FTD3 since 2002. She will submit her Ph.d. thesis in the summer of 2005

 

 
Nov. 
2002

 

 

 

 

I slutningen af 2002 publicerede vi en stor artikel i tidsskriftet Neurology med en samlet fremstilling af især kliniske fund ved FTD3. Blandt de forskellige artikler er denne måske den mest læseværdige og læservenlige.

Gydesen, S., Brown, J. M., Brun, A., Chakrabarti, L., Gade, A., Johannsen, P., Rossor, M., Thusgaard, T., Grove, A., Yancopoulou, D., Spillantini, M. G., Fisher, E. M., Collinge, J., & Sorensen, S. A. (2002). Chromosome 3 linked frontotemporal dementia (FTD-3). Neurology, 59, 1585-1594. 
 abstract     pdf  (907K)

Susanne Gydesen, 2002

       
Fra Lisa Chakrabartis bidrag til Borbjerg Mølle mødet 2002.
Andre deltagere fra forskergruppen var Jerry Brown, Susanne Gydesen, Peter Johannsen, Anne Melsen, Anders Gade og Tove Thusgård

Menneskets 23 kromosompar

Juni 
2002
Første Borbjerg Mølle møde med information, blodprøvetagning og neuropsykologisk undersøgelse (og samvær med familien) over fire dage.

Neuropsychological team at Borbjerg Mill, June 2002.

Klik her for at se billedet i større format

 
2000 Forskergruppen blev udvidet med bl.a. neurolog Peter Johannsen og neuropsykolog Anders Gade. Deres rolle var og er specielt at bidrage til at opnå et billede af det fænotypiske udtryk (hvordan sygdommen ytrer sig), specielt i tidlige faser af sygdommen, som var hidtil helt ubeskrevet. Peter Johannsen gennemførte skanningsstudier, som viste nedsat rCBF i næsten hele hjernen

Peter Johannsen ved præsentation af data i 2002

PET-data of absolute CBF in two patients (early stage, above; late stage, below). Nearly all regions show severe hypoperfusion.
 

 

1999

 


 

 

 

 

 

Iagttagelse af tendens til "paternal anticipation" i familien førte til en (som vi nu ved) fejlagtig antagelse om, at genmutationen var en trinucleotid repetitionsudvidelse (som ved fx Huntingtons sygdom).

Disse data blev præsenteret på den tredje internationale konference om frontotemporal demens i Lund i 1998. Antagelsen var en blindgyde og har været med til at forsinke identifikationen af gendefekten.

Elisabet Englund, Lund (FReJA-medlem)

Ashworth, A., Lloyd, S., Brown, J., Gydesen, S., Sorensen, S. A., Brun, A., Englund, E., Humphreys, C., Housman, D., Badura, M., Stanton, V., Jr., Taylor, K., Cameron, J., Munroe, D., Johansson, J., Rossor, M., Fisher, E. M., & Collinge, J. (1999). Molecular genetic characterisation of frontotemporal dementia on chromosome 3. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 10 Suppl 1, 93-101.    abstract

 
       

Lars Gustafson, Lund

1994

 

 

 

 

 

Indførelse af betegnelsen frontotemporal demens samtidig med vedtagelse af kliniske og neuropatologiske kriterier. 

Patienter i den danske familie opfylder disse diagnostiske kriterier, og betegnelsen af deres sygdom blev ændret til FTD3.

 

Research groups in Lund and Manchester had been particularly active in delineating the clinical characteristics of frontotemproal dementia and published the new criteria together: 
Brun et al. (1994) Clinical and neuropathological criteria for frontotemporal dementia. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 57: 416-418

Kirk Wilhelmsen, Seattle

1994/
1995

 


 

 

 

Kirk Wilhelmsen (amerikaner med danske aner; billedet) og medarbejdere identificerede en mutation i kromosom 17q21-22 (tau-genet) ved en variant af frontotemporal demens. Der er siden identificeret ca. 40 forskellige mutationer i tau-genet, som fører til frontotemporal demens eller beslægtede sygdomme.

Affected members of the Danish family did not carry the tau gene mutation, and frontotemporal dementia is thus genetically heterogeneous.

Ashworth et al., 1995
 pdf (1 page note)

 

 

1995 Jerry Brown lokaliserede med koblingsanalyser gendefekten til kromosom 3, specifikt til den pericentromere region af kromosomet. Jerry Brown har været med i forskergruppen siden ca. 1990

Brown, J., Ashworth, A., Gydesen, S., Sorensen, A., Rossor, M., Hardy, J. & Collinge, J. (1995). Familial non-specific dementia maps to chromosome 3. Human Molecular Genetics, 4: 1625-1629  abstract
1993 En lang række kendte genmutationer blev udelukket, og genmutationen måtte dermed være hidtil ubeskrevet. Familien blev - bl.a. på grund af dens størrelse - anset for vigtig i forsøget på at finde årsager til "familiær non-specifik demens"  Brown, J., Gydesen, S., Sorensen, S.A., Brun, A., Smith, S. Houlden, H., Twells, R., Mullan, M., Rossor, M., Collinge, J., Palmer,M. Goatte, A. & Hardy, J. (1993). Genetic characterization of a familial non-specific dementia originating in Jutland, Denmark. Journal of the Neurological Sciences, 114: 138-143   abstract
Blandt de 60 børnebørn (3. generation) er 55 eller 58 børn af genbærere og har dermed 50% risiko for at udvikle sygdommen Counting 4th and 5th generation, the pedigree now runs into several hundred members. The importance of this family is its size combined with its willingness to cooperate with the research group Of 60 grandchildren (3rd generation), 55 or 58 are offspring of gene carriers. They have thus 50% risk of developing the disease

Familiestamtræet 1987

1987 Første publicerede beskrivelse af familiesygdommen. 

Beskrivelsen førte til kontakt med engelske forskere med interesse for arvelige demenssygdomme og forsøg på at finde genmutationen

Gydesen, S., Hagen, S., Klinken, L., Abelskov, J., & Sørensen, S.A. (1987). Neuropsychiatric studies in a family with presenile dementia different from Alzheimer and Pick disease. Acta Psychiatrica Scandinavica, 76: 276-284  abstract
1985 Henvendelse fra familiens gren 2 (med tre syge i generation 3) til Arvebiologisk Institut i København (Sven Asger Sørensen) om hjælp Family contacted the Institute of Medical Genetics in Copenhagen (Sven Asger Sørensen)

"Karen" var landmandskone i Vestjylland på denne egnskarakteristiske gård (foto ca 1905). Hun blev mor til 12 børn, hvoraf de 10 var genbærere.

"Karen" was a farmer's wife. She and her husband raised 12 children on this farm. The style with thatched buildings in a closed square is characteristic of the area. 10 of the 12 children turned out to be gene carriers.
1876 "Karen", den først kendte med sygdommen, født. Udviklede de første sygdomstegn som ca. 56-årig i 1932 "Karen", the first known person with the disease, born. Disease onset at 56 years of age in 1932
 

 

     
Links H:S Hukommelsesklinikken

MRC Prion Unit

 

Anders.Gade@psy.ku.dk