Neuropsykologiske specialer og ph.d.-afhandlinger 
Anders Gade

(Kun specialer, som er specielt velskrevne og skønnes at være interessante for en bredere kreds)    
     
Signe Pertou Ringkøbing (juni 2015). Kognitive forstyrrelser ved Huntingtons sygdom.  - En oversigt over litteraturen og en sammenligning af to screeningstest anvendt på dansk materiale

pdf

 
Nadia Falcon Bærnthsen (august 2013). Hvad sker der, og hvad kan man gøre, når ordene forsvinder? - En undersøgelse af semantisk demens: Teoretiske diskussioner af semantisk hukommelse og semantiske repræsentationer samt en empirisk undersøgelse af ordgenoptræning ved semantisk demens

pdf


Christian Buhl (juni 2012). Socialkognitive forhold ved adfærdsvarianten af frontotemporal demens

afhandling

bilag

Rune Nielsen (ph.d.-afhandling; maj 2012). Evaluation of dementia in patients from ethnic minorities. pdf
Linn Øfsti (maj 2010). Decision making: The significance of cognition, emotion, and impulsivity.  pdf
Rune Andersen (ph.d.-afhandling, 2010). Cognition in first episode schizophrenia: Core deficits and effects of antipsychotics.  pdf
Maria Høj Larsen (marts 2010). I følelsernes vold - et teoretisk speciale om det neurale grundlag for antisocial og borderline personlighedsforstyrrelse. pdf
Ida Unmack Larsen og Ulrik Krog Gausbøl (februar 2010). Er OCD en angstlidelse? - En neurobiologisk problematisering af den kognitive-adfærdsteoretiske OCD-model.  (er udgivet som bog på forlaget Frydenlund)
Eva Meldal Foged (februar 2010). Emotionel intelligens: En empirisk undersøgelse af MSCEIT som emotionel intelligenstest. pdf
Ulla Munck Bechmann (oktober 2009). Cerebellum og kognition. pdf
Glennie Marie Hansen & Marie Mandel Sneum (august 2007). ADHD i voksenalderen - belyst i et neuropsykologisk og klinisk psykologisk perspektiv.  Udgivet som bog på forlaget Frydenlund: ADHD - fra barndom til voksenalder")  
Johanna Åsa Sjöblom (juli 2007). Barnschizofreni - en kognitiv profil. pdf
Kamilla Miskowiak (2006). Neuropsychological research on depression: Towards a synergy between cognitive and neurobiological theories and methods. pdf
Lone Ullitz Fjeldborg & Annette Søgaard Sørensen (oktober 2006). Hukommelsesforstyrrelser ved skizofreni - en teoretisk og empirisk undersøgelse af hukommelsesdeficits hos skizofrene  pdf 
Rune Nielsen (august 2006). Kognitiv testning af Göttingen minigrisen. Udvikling af en hukommelsestest til Göttingen minigrisen som led i valideringen af en dyremodel for Alzheimers sygdom. pdf
Camilla W. Overbeck & Malene F. Damholt (august 2006). En undersøgelse af den kognitive profil ved Parkinsons sygdom - og en afgrænsning af faktorer der kan påvirke det kognitive funktionsniveau.   pdf
Asmus Vogel (ph.d.-afhandling, 2005): Kognitive forstyrrelser ved Alzheimers sygdom i tidlig fase. pdf
Gry Zornhagen (februar 2005): Alzheimers sygdom: Genkendelse af emotionelle ansigtsudtryk pdf
Marielle Zoetmulder (marts 2004): Neuropsykiatriske symptomer ved demens: Analyse af Neuropsychiatric Inventory (NPI) og Behavioral Pathology in Alzheimer's disease (Behave-AD) ved Alzheimers sygdom pdf
Birgitte Fagerlund (ph.d.-afhandling, 2004): The impact of age of onset and effects of antipsychotics on executive functions, attention, and reaction time: A study of cognitive functions in first-episode psychotic children and schizophrenic adults. pdf
Lisbeth Marstrand (ph.d.-afhandling, 2002): Cognitive deficits associated with posterior cerebral artery infarcts pdf
Asser Hestbech (oktober 2002): Unilateral neglekt - en forstyrrelse af opmærksomheden for kroppen og det eksterne rum.  pdf 
Nina Madsen Sjö (juni 2002): Hvornår er isoleret hukommelsessvækkelse hos ældre forstadie til Alzheimers sygdom? En teoretisk og empirisk diskussion.   . word
Smári Pálsson (Maj 2002): Cognitive impairments in siblings of Alzheimers's disease patients: Possible preclinical signs of the disease. A neuropsychological study. pdf 
Laila Clemmensen (August 2001): Neuropsykologisk undersøgelse af præfrontale funktioner ved demensudredning - Analyse af Wisconsin kortsortering og Seks Elementer (modificeret).  pdf
Haukur Palmason (Maj 2001): Tourette syndrome. A neuropsychological assessment of 23 Icelandic Tourette patients. Word
Thomas Habekost  (Oktober 2000): Fokal hjerneskade og visuel opmærksomhed. pdf
Inge Dalsgaard (Juni 1998): Danish Adult Reading Test (DART): Itemanalyse og analyse af interscorer reliabilitet mhp. revision.      htm 
rtf
 
Søren Kyllingsbæk (Juli 1997): Selektiv visuel opmærksomhed - automatisering og visuel kompleksitet pdf
     

 

.