Anders Gade: Undervisningsnoter  

Siden er beregnet for en begrænset kreds, primært studerende ved Institut for Psykologi og kolleger. Undlad venligst at oprette links til den. 

      Foredrag   Ekstern undervisning/kurser

Powerpoint præsentationer Generelt om powerpoint-filer på denne side: De er beregnet for de personer, som har deltaget i den pågældende undervisning eller aktivitet. Enkeltbilleder og enkeltdias kan bruges frit, fx i egen undervisning. Ved anvendelse af en sammenhængende serie af dias skal kilden (dvs. forfatter) anføres. Hvor en anden end jeg selv er forfatter, skal denne give tilladelse til brug ud over enkeltbilleder eller enkeltdias.
(Hvis du ikke har PowerPoint kan du hente en "reader" hos MicroSoft)
 

 

1.12.2015

dias

 Undervisning  24. 1. dec., 2015   Neuropsykiatri

24.11.2015

dias

 Undervisning  24. nov., 2015     Hukommelse: Klassifikation og klinik

20.10.2015

dias

 Undervisning  20. 0kt., 2015    Basalganglierne og basalgangliesygdomme  

6.10.2015

dias

 Undervisning  6. 0kt., 2015  Frontallapperne og deres funktioner

28.9.2015

dias

 Undervisning  28. Sept., 2015  Klinisk psykologi: Neuropsykologisk perspektiv

Forår 2015: Neuro- og informationspsykologi. Der er i neuroprogrammet  i) forelæsningsrække; ii) seminarhold i børneneuropsykologi; iii) seminarhold i "Neuropsykologi og neuropsykiatri for kliniske psykologer"

Oversigtsforelæsninger Forår 2015  Modul 330 Neuro- og Informationspsykologi

 

Tid: Onsdage 15.15 – 17    Sted: CSS 35.1.06.  

Undervisere: Anders Gade (AG); Thomas Habekost (TH); Iris Wiegand (IW)

 

4.2.       Neuropsykologi og kognitiv neurovidenskab:  Historie og fagenes udvikling og natur. (AG)

11.2.     Neuropsykologiske syndromer a) Vaskulære læsioner som grundlag for klassiske syndromer. b) Motoriske syndromer, herunder Parkinsons sygdom  (AG)
18.2.    a) Metode 1:
EEG and event-related potentials (IW, lecture in English).  b) Metode 2:  Funktionel billeddannelse: historie og grundlæggende principper (AG)

25.2.      a) Neuropsykologiske syndromer 3. Visuel perception og agnosi (AG)

            b) Neuropsykologiske syndromer 4: Visuel opmærksomhed og neglekt (TH)

4.3.      Hukommelse: Klassifikation og klinik (AG)     

11.3.     a) Metoder 3: Klassiske syndromer og ny billeddannelse (AG)

            b) Spørgetime (AG)

18.3.     EKSAMEN.

                N&I eksamensspørgsmål oktober 2013  N&I eksamensspørgsmål marts 2014  N&I eksamensspørgsmål oktober 2014

Pensum til forelæsningsrække (500 sider) 
Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (2008). Fundamentals of human neuropsychology. (6th ed.). New York: Worth. (Kapitlerne 1, 6, 13-15, 18; 155 sider).  Anmeldelse af K&W
Gade, A., Gerlach, C., Starrfelt, R., & Pedersen, P.M. (Red.)(2009). Klinisk neuropsykologi. København: Frydenlund. (Kapitlerne 1-11, 13, 19, 24, 30, 32, 33, 38, 40; 342 sider).

 

Seminarhold 1 Forår 2015 
Neuropsykiatri
og neuropsykologi for kliniske psykologer. Mandage 10-13;   CSS 2-1-12 (til og med 2. marts)

v) Anders Gade og Signe Vangkilde.  Holdet er så stort, at vi forventer en deling i to ca. midtvejs.

Plan      

1)   2.2.   Introduktion og oversigt. 1) Hjernens funktioner - opdeling og grundlæggende principper  2) Funktionelle systemer        

2)  9.2.  Frontallapperne

.              1. Lateral PFC -  Læs kapitel 13 i "klinisk neuropsykologi"
               2: Medial frontal kortex (kapitel 14 og Bradshaw i kompendium)

3)  16.2.  Limbiske systemer:  1) Amygdala; 2) Udvidede amygdala, insula og ACC   (læs første 15 sider af angstkapitel)

4)  23.2.  Transmittersystemer: 1 og dopamin 2 
                Uden for nummer:a) dopamin & ventrale striatum: Motivation, belønning og afhængighed Samme i tekst

5)  2.3.     SV: Dopamin 2 . AG: ADHD: introduktion  ADHD1  SV: ADHD2
6)  9.3.    1) AG: OCD og andre tvangstilstande; 2) SV: Tourette sydrom  (NB: lokale CSS 7-0-28; alle)
     16.3.   Ingen undervisning   (herefter lokale CSS 7-0-8 og 7-0-28)
                Opdeling i  Hold 1A v/ Signe Vangkilde (lokale 7-0-08) og hold 1B v/Anders Gade (lokale 7-0-28)
                Herfra hold 1B

7)  23.3.   1) Synopseemner 2) Om litteratur. 3) Social kognition  (også "klinisk neuropsykologi" pp.195-201).

8)  13.4.   Angstens neuropsykolologi (inkl. social angst og PTSD)

9)  20.4.   1) Effektstudier af depressionsbehandling  2)  Depression 

10) 27.4.  Skizofreni 
Eksamen 16.-18. og 29.-30. juni

 

 

 

 Pensum 2015  (600 sider obligatorisk). 

 

 

 

 

 


Valgfrit pensum, minimum 600 sider. Bør fordeles med ca. halvdelen til seminarets forskellige emner og ca. halvdelen på synopserne. Som en guide til primærlitteraturen (mindst en tredjedel, primært til synopse) er udarbejdet en kommenteret liste over ca. 100 af de væsentligste tidsskrifter. Tidsskriftsfortegnelse

Nogle artikler kommer i pdf på en "skjult" side (dvs.en side, man ikke kan klikke sig ind på, og som også er skjult for søgemaskiner). Skriv i adresselinjen - i forlængelse af http://gade.psy.ku.dk   /readings.htm
Kan bruges til yderligere læsning, inklusive valgfrit pensum (dvs. den halvdel, som skal vedrøre forskellige emner fra seminaret)

Om synopser. Skriv så vidt muligt sammen i grupper på to eller tre. Deadlines: Uge 15 eller 16): Valg og accept af opgaveemne og så vidt muligt også foreløbig disposition.    
Uge 17, 18 eller 19: Disposition og første 2-3 sider .   Ca. 4-8 dage før aflevering: Revideret udkast.  (Vær meget gerne forud for deadlines!).
Aflevering: 27  maj

Referenceliste og pensum. Synopsen skal indeholde normal referenceliste. De referencer, som samtidig er pensumlitteratur (normalt alle eller de fleste), markeres (fx med et (p)).

Samtidig med synopsen skal afleveres en liste over selvvalgt pensumlitteratur. Del denne liste op i to: 1) Baggrundslitteratur til synopsen, som ikke er anvendt som reference; 2) litteratur til øvrige emner på seminarholdet. Pensumlisten skal godkendes før aflevering.

 

 

 

  Hollarius: "Man sollte wissen, wo man seine Anführungszeichen zu setzen hat, Herr "Dr." zu Guttenberg!"

 


 

 

 

 Praksishold efterår 2014: Klinisk neuropsykologisk metode. Tisdage kl. 13-16, lokale CSS  2-1-49
v/Ida Unmack, Randi Starrfelt & Anders Gade

1)  2.9.     a) Intro  b) Tre traditioner i neuropsykologisk undersøgelse (AG). c) Journal RS
2)  9.9.          a)  Anamnese.  b) Mental status undersøgelse (IU)
3)  16.9.        a) Undersøgelse af hukommelse (IU)
4)  23.9.        Besøg på Center for Hjerneskade, kl. 13.00-16
5)  30.9.  a) Neuropsykologisk undersøgelse: Psykometrisk tradition (AG)
                b) Neuropsykologiske arbejdssteder. Kontakt til neuropsykolog.
                c) Om litteratursøgning, litteraturvalg og tidsskrifter (AG)


......se Absalon ..
 

 Opgave med mundtlig præsentation på holdet: Opgavens omfang: 2- 4 (max 5) sider

 

  

Foredrag

 Kognitiv reserve. Foredrag til SDN årsmøde 26. september 2014

Demensdagene 7.-8. maj 2012. Symposium 2: Alkohol og hjernen. Alkoholisk demens - myte eller virkelighed?

 
Ekstern undervisning / kurser
 

FU Emdrup 22.4.2013

  Den sociale hjerne

 9.9.2013. CIMBI ph.d.-kursus: The social brain. Neural circuits of emotion 1: Amygdala    Neural circuits of emotion 2: Extended amygdala, insula & ACC