Anders Gade - Curriculum vitae
 

Født  8.5.1946 (Odby, Thy).
Forældre Dagmar og Martin Gade.

Uddannelse:
1963-1964 Udvekslingsstuderende (AFS) i Hartford, Wisconsin, USA, med eksamen fra Hartford High School.
Juni 1966 Nysproglig studentereksamen, Struer Statsgymnasium.
1966-1974 Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet. 2. del af kandidatstudiet bestået juni 1972. Sept. 1974 Magisterkonferens (eksperimentalstudier i adfærdsfysiologi, Neurofysiologisk Institut).
1974-1976 Studieophold på Boston University Aphasia Research Unit, Boston VA Hospital.

Kliniske ansættelser:
1970  Psykologvikar juni-aug. 1970 på Århus Psykiatriske Hospital, Risskov.
1972-1973 Psykologvikar sept. 1972 - dec. 1973 på Rigshospitalets Neurologiske afdeling.
1977  Psykologvikar feb.-marts 1977 på KAS Gentofte, Neurologisk afd.
1977-1979 Neuropsykolog ved Odense Sygehus, Neurofysiologisk afd.
1979-1988 Neuropsykolog på Rigshospitalets Neurologiske og Neurokirurgiske afd.
1998-2001 Forskningspsykolog (halv tid) på Hukommelsesklinikken, Neurocentret, Rigshospitalet (fortsat tilknyttet)

Neuropsykologisk konsulentarbejde:
1978-1979 Odense Sygehus, Neurokirurgisk afd. og Arbejds-medicinsk Klinik.
1979-1986 Ålborg Sygehus, Neurokirurgisk og Neurologisk afd. (1981-1982 også Arbejdsmedicinsk Klinik).
1983-1989 Holstebro Sygehus, Neurologisk afd.
1987-1988 Bispebjerg Hospital, Neurologisk afd.

Eksperimentalarbejder:
1971-1974 Neurofysiologisk Institut: Adfærdsfysiologiske studier i rotter med læsion og farmakologisk manipulation i neostriatum og frontal kortex. (Også marts-sept. 1976).
1982-1985 Forskningslegat fra Det medicinske Forskningsråd til studier af 1) neuropsykologisk metodeudvikling og 2) følger efter neurokirurgisk behandling af cerebrale aneurysmer, specielt amnesi efter aneurysmer på arteria cerebri anterior communicans.

Undervisning:
1970  Undervisningsassistent, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
1977-1981 Ekstern lektor i fysiologisk psykologi, Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet.
1988-1993 Adjunkt i klinisk neuropsykologi, Psykologisk Laboratorium.
1993-2016 Lektor i klinisk neuropsykologi, Psykologisk Laboratorium.

Diverse:
Autoriseret psykolog, Dansk Psykologforening.
Videreuddannet som neuropsykolog.
Medlem International Neuropsychological Society fra 1979; Dansk Neurologisk Selskab fra 1982; Dansk Selskab for Neurovidenskab fra 1986; Selskabet Danske Neuropsykologer fra starten i 1987..
1992-1995 Medlem af bestyrelsen for Selskabet Danske Neuropsykologer.
1995-2002 Medlem af Fagnævnet for Neuropsykologisk videreuddannelse, fra 1998 som formand.
1991-2000 Medlem af redaktionskomiteen for Acta Neurologica Scandinavica.
1995-1997 Medlem af redaktionskomiteen for Journal of the International Neuropsychological Society.
1994- Medlem af ph.d.-bedømmelseskomiteer ved København, Århus, Odense og Uppsala Universiteter.
1997-2006 Censor ved psykologiuddannelserne.
1993-2016 Vejleder for 13 tidligere og nuværende ph.d.-studerende.