Anders Gade: Undervisning, publikationer, biografi, aktuel forskning

Undervisning
 

Undervisningsnoter (overvejende som powerpoint-filer)
   
 
 
 Udvalgte publikationer  (klik her for at læse abstracts)    Fuld publikationsliste   Andre artikler i pdf

Gade, A. (1982). Amnesia after operations on aneurysms of the anterior communicating artery. Surgical Neurology, 18, 46-49. pdf

Gade, A., & Mortensen, E.L. (1990). Temporal gradient in the remote memory impairment of amnesic patients with lesions in the basal forebrain. Neuropsychologia, 28, 985-1001. pdf

Mortensen, E.L., & Gade, A. (1993). On the relation between demographic variables and neuropsychological test performance. Scandinavian Journal of Psychology, 34, 305-317.  pdf

Gade, A. (1994). Imagery as a mnemonic aid in amnesia patients: effects of amnesia subtype and severity. In M.J. Riddoch & G.W. Humphreys (Eds.), Cognitive neuropsychology and cognitive rehabilitation. Hove: Erlbaum.  pdf
 

 

Gade, A. (1997). Hjerneprocesser. Kognition og neurovidenskab.  
 København: Frydenlund Grafisk. 580pp. 

 Nærmere oplysninger  (forord, indholdsfortegnelse, anmeldelser)

 

 

 

A. Gade, C. Gerlach, R. Starrfelt, & P. Møller Pedersen (red.)(2009). Klinisk neuropsykologi. København: Frydenlund. 593 pp.


 

 
 
 
 

Biografi

Jeg er magister i psykologi fra 1974. Konferensopgaven var baseret på eksperimentelle studier i rottehjerner af neostriatums og frontallappernes funktioner. De næste 16 måneder tilbragte jeg på Boston University Aphasia Research Unit på Boston VA Hospital. Jeg har siden arbejdet med klinisk neuropsykologi, først på Odense Sygehus, Neurofysiologisk afd., og fra 1979 på Rigshospitalet, Neurologisk afd. Igennem firserne var jeg også neuropsykologisk konsulent på flere neurologiske afdelinger i provinsen. 1982-1985 havde jeg et forskningslegat fra det medicinske forskningsråd til studier af amnesi efter aneurysmeblødninger. I 1988 blev jeg adjunkt i neuropsykologi på Københavns Universitet, Institut for Psykologi, og i 1992 lektor.

Lang CV: Klik her for mere detaljeret CV.

Personlige data: Klik her for enkelte private oplysninger og fotos af et par af mine yndlingsobjekter.  
 

Aktuel forskning - kort
 

      *  Studier af  basalganglielidelser (Tourettes syndrom og Huntingtons sygdom), herunder aspekter af impulsivitet og tidsforståelse
      *  Studier af depression i remitteret fase (især forskelle mellem depression med tidlig og sen debut)
      *  Studier af demens (især frontotemporal demens)
      *  Studier af social kognition og hjernens serotoninsystem, herunder virkninger af SSRI


 
 Opdateret: 3.2.2016