Skelhøjgård,  Odby, Thyholm.     Anders Gade

Skelhøjgård - slægtsgård gennem 100 år

 

Kristen Gade købte gården d. 3. oktober 1902.

 

 

Fotografiet er fra ca. 1910

                   Søren Raarup har en glimrende hjemmeside med gamle kort over Odby og nabogården Olesgårds historie        Stuehuset er fra 1873. Tidligere var sydlængen mod dammen sals, og der er endnu tremmer for vinduerne i dens gavl, hvor der i en periode var indrettet købmandsbutik.

Gården, matr. 5a i Odby by og sogn, ligger ca. 3 km nord for Oddesundbroen. Den er én af ca. 8 gårde, som ligger i en stor uregelmæssig cirkel omkring dammen med markerne omkring som egerne i et hjul - for Skelhøjgårds vedkommende mod nord.

 

Martin Gade overtog gården i 1936, og samtidig byggede broderen Peter ny gård på udmarken mod vest ud mod Nissum Bredning

Fotograferet af Tutte Riis i vistnok 1937

Martin blev gift med Tutte (f. Riis) i 1937, og de fik fem børn: Christen 1939, Grethe 1941, Per 1941, Anders 1946, og Ruth 1955.

1947
Den flade cementbygning øverst til højre var til roer. Herfra var der tipvognespor til en roevogn, som via en drejeskive i ladens nordende kørtes ind i kostalden.
Bemærk de to stive vogne på gårdspladsen.
Ca. 1950
Asfaltering af vejen gennem Odby, i dag Vesterfjordsvej

I 1960 blev der bygget ny stald, og i 1961 blev Odby Sø afvandet og inddraget som agerjord. Gården blev drevet sædvanemæssigt med både malkekvæg (ca. 20 køer) og fedesvin. Der var til begyndelsen af 1960'erne ansat karl og pige. I 1964 købtes mejetærsker. Fra 1965 stod broderen Karl Gade for markdriften, mens Martin passede dyrene.

Odby Sø.  Sidste høst med selvbinder, 1968 (Gustav Thorsen)
1968
1969
I 1970 kom der gadebelysning
1972. Endnu i 1972 hakkede man roer hele forsommeren!

Til gårdens herligheder hører - ud over Odby dam, en del af Odby Sø og stranden ud herfor mod Nissum Bredning - også en lille skov ved Vigen ("Odby Bugt") mod øst

 

Martin Gade i skoven  dec. 1968   

 

1972 blev gården overtaget af sønnen Christen og Gudrun Gade. De blev boende på deres ejendom i Hellerød, og Martin drev gården som forpagter indtil 1982, hvor kvægholdet ophørte. Martin fik dog  lov til at beholde et par køer i endnu nogle år. Der var fedesvin på gården indtil slutningen af 1990'erne - nu er der kun et par vilde katte.

 

Odby dam blev renset op i vinteren 1996/97
1999
2003 Dammen er igen blevet samlingspunkt i landsbyen

 

1. og 2. generation: Martin Gade fotograferet maj 2003 mellem sine forældre, Mette og Kristen Gade

3. generation: Christen Gade (2003)

I efteråret 2003 er Skelhøjgård overtaget af 4. generation, Martin Gade, leder af Holstebro Musikskole. Jorden er udlejet, og stuehuset renoveres med indretning af 2 lejligheder: Martin Gade senior og Tutte i nordenden; Martin Gade junior, Tina Kandborg Gade og 5. generation (Karl, Ebbe og Niels) i resten


5. generation

Ebbe og Karl Kandborg Gade

 

 

 

Odby naboer maj 2003

 

Download detaljeret kort over hele det sydlige Thyholm (jpg - 1.6MB)