Bundgarnsfiskerne
Johannes Noer, Axel Noer og Johannes Lauersen røgter deres sildegarn. Tidlig morgen i april 1975.

Udsnit af tegning af Gunnar Solvang. Fra Årsskrift for Egnshistorisk Forening, Thyholm og Jegindø, 1979. Fra artikel af Mads Elenius Madsen, tidl. formand for Jegindø Fiskeriforening

Bundgarnsfiskere fra Tambohus
røgter sildegarn i 1950'erne ud for Thammes Thamsens Hage vest for Thyholm

Fotografi stillet til rådighed af Poul Mortensen, Tambohus
 

Konklusion: De rigtige bundgarn var meget større, og de havde ikke blot ruser, men et fangstområde, hvor nettet var udspændt mellem pæle og lå over fjordbunden