Hvidbjerg Skoles "Store Klassefest 2006" tiltrak mange deltagere
 

Der blev plads til alle 1150, men det krævede et par store telte ved siden af Thyholm Hallen

 

 

Der var taler fra tre tidligere elever på Hvidbjerg Centralskole om deres skolegang og "tiden dengang". De blev vist ikke hørt af alle, så de kommer også her

 

 

 

Per Møller, årgang 1967

htm

pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Gade, årgang 1970

htm

pdf

 

 

 

 

Ea Lykke Elsborg, årgang xxx

htm

pdf

 

 

 

 

 

 

 

           

Jens Jørgen Lind

 

Louise Vilholm (Odgaard) Houmann
årgang 1960

Vi var mange, som tog billeder af gamle klassekammerater. Her er det Louise Vilholm Odgård, nu Houmann. Hun bor i Tommerup på Fyn nu.

 

 

Mine billeder nedenfor begrænser sig til årgangene 1958, 1960,1967- 1969 og 1975.


Jeg har ikke billeder, som kan gengive den fantastiske stemning af 1150 mennesker, som aftenen igennem møder gamle kammerater efter 30-45 år og udveksler erfaringer og gamle minder i munden på hinanden

 

 

 
1958    

Birte Stauersbøl


Kobberø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunhild
Weisbjerg

Brabrand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
Jeg hører selv til 1960-årgangen. Jeg kom i 1958 efter 5. klasse i Odby skole til 1. præliminærklasse (1.C) i Hvidbjerg Kost- og Realskole. Eleverne fra Hvidbjerg Centralskole kom i parallelklassen (1.A), og jeg lærte noget senere nogle af dem at kende, bl.a. Inger, Lars, Benny og Jens. Deltagerne i Store Klassefest 2006 fra årgang 1960 var med to undtagelser fra A-klassen. Bemærk dog, at A, B og C ikke i alle henseender angiver klasseforskelle: A var nok bedre end B, men C var de bedste!
1960    

Inger Ovnbøl

Ringe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Kanstrup

Vildsund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Benny
Rise Nielsen

Jægerspris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

1967    

Per Møller

Esrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henning
Amby

Hadsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

1968    

Christen
Kræmmer
Christensen

Semb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969    
   

Inger (Riis) Jensen og Lone Bavnhøj

 

Anne-Grethe
(Kirk)
Kudsk

Salling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

En enkelt helt ung én .....

1975    

Carl Georg
Lyngs

Lyngs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

... og en enkelt lærer!

Birgit (Brandbyge)
Ernstsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

Foto: Anders Gade