Andelsmejeriet "Thyholm", Hvidbjerg

 .... her også om andelsmejeriet "Godthåb" i Uglev

Film nr. 9 i serien "Den levende Egnshistorie"
udgivet af Thyholm Egnsmuseum

indeholdt i DVD
"13 fortællinger fra Thyholm"
Oktober 2006

Fortæller

Henning Østergård

Interviewer

Jens Jørgen Lind

Thyholm og Jegindø har haft tre andelsmejerier: "Godthåb" i Uglev fra 1888, "Thyholm" i Hvidbjerg fra 1898 og Jegindø andelsmejeri fra 1910. Denne film handler alene om mejeriet i Hvidbjerg og overvejende om de sidste 40 år inden dets nedlæggelse i 1983. Fortælleren er mejerist Henning Østergaard, og han interviewes af Jens Jørgen Lind. Østergaard kom til Hvidbjerg i 1946 og gjorde sin læretid færdig her. Han fortæller om en tid med dampkraft, søndagslukning, diktatoriske bestyrere og små oprørsforsøg, og det virker i sandhed som erindringer fra en svunden tid. Men han fortæller også om en hurtig udvikling og tekniske fremskridt.

Andelsmejeriet "Thyholm", Hvidbjerg

 

   Supplerende tekster og billeder

Chr. Odgård (1984)  om  Andelsmejeriet "Thyholm" i Hvidbjerg

   

Chr. Odgård (1984)  om  Andelsmejeriet "Godthåb" i Uglev

   

Marie Søe Halkjær (2003, 2004) om  Andelsmejeriet "Godthåb" i Uglev
(især den tidlige periode).  Artiklen i ren tekst: htm


Oplysninger i "Mejeristat", 1932, om de tre mejerier på Thyholm og Jegindø:
Godthåb, Uglev;    Jegindø mejeri;     Thyholm, Hvidbjerg

 

  

Mælkekusk Anton Barslev, Styvel

Henning Østergård fortæller i filmen om mælkekuskene i 1940'erne og 50'erne

 

 

Film nr. 9 introduceres af Torben Bo Jansen, som er fremtidsforsker. Han er også interesseret i andelsbevægelsens historiske betydning og sætter mejeridriften på Thyholm ind i en større national sammenhæng. Det første andelsmejeri blev dannet i 1882. Ideen spredtes hurtigt, og andelsbevægelsen blev en afgørende faktor i landbrugets omstilling til nye tider og ny velstand.

Torben Bo Jansen

 

 

 

 

 Anders Gade