Gade-slægten og røgede ål fra Hellerød

Anders Gade, 2003. Revideret i 2006: Supplerende materiale til DVD "Den Levende Egnshistorie 2" - 13 fortællinger fra Thyholm. Film nr. 3 "Martin Gade om en svunden tid i Hellerød og Odby"
 

Fortæller på DVD:

Martin Gade

 

Fortæller her:

Anders Gade

   Christen Thomsen Gade
  (1799-1878)

 

Ifølge familielegenden var min tipoldefar, Christen Thomsen Gade, en fattig tømrersvend, som ved røgning af ål og salg af de røgede ål i Østjylland blev i stand til at købe Kappelgård i Hellerød (1 km nord for Søndbjerg) på Thyholm.

Hans søn, Niels Gade, fortsatte ålehandelen og handlede også med stude og gæs, som han drev til Slesvig eller Horsens-kanten.

 

Røgning af ål var en Thyholmer-specialitet. Se fx beskrivelsen af procedurer ved fangst og røgning i Pontoppidans "Den Danske Atlas" fra 1769

 

Note v. Anne Overgaard (i Årsskrift for Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø, 1980) "Lidt om slægten Gade":  pdf
Note om broderen Morten Thomsen, som gav navn til Mortensen-slægten ved Tambohuse
Niels Gade (1833-1920) med ålevognen - formentlig ca. 1905

 

Billedet i
printerformat (840k)


 

Min fars fætter, købmand Gade fra Hvidbjerg, som voksede op i Nørre Kappelgård, har i 1980-årbogen for Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø beskrevet metoder ved saltning og røgning af ålene og Niels Gades salg af ålene på markeder og til kroer i bl.a. Silkeborg, Skanderborg, Århus og Horsens.

pdf (400k)

 

 

 

Nørre Kappelgård i Hellerød

 

                                                         
Min farfar, Christen Gade, købte i 1902 Skelhøjgård i Odby, mens broderen Peter overtog Kappelgård.  Ingen af Niels Gades børn ville fortsætte ålehandelen, men Christen Gade handlede kreaturer ved siden af landeriet. Min far, Martin Gade (f. 1913), overtog Skelhøjgård i 1933.


Skelhøjgård blev i 2003 overtaget af 4. generation (også en Martin Gade), og der blev i forbindelse med en renovering af hele stuehuset indrettet aftægtslejlighed i husets nordende til mine forældre. Min mor døde i 2005.

 

Martin Gade mellem sine forældre, Mette og Christen Gade, maj 2003

 

 

 Anders.Gade@psy.ku.dk