Kappelgård i Hellerød

Note om Kappelgård v. Anna Overgård, Årsskrift for Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø, 1980: pdf

 

 

Om Gade-slægten på Kappelgård og røgede ål

 

 

 

 Juni 2006

 

 

 

 

 

 

 

December 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gade-familien på Kappelgård ca. 1914. Familien er omtalt side 80-82 i Gadegård, 1981 ("Gamle slægter på Thyholm")

Peter Gade på Kappelgård var bror til Christen Gade på Skelhøjgård i Odby (og farfar til Thyholms sidste borgmester, Peter Gade fra Smerup)