Fotografier af tyske tropper sydpå ad hovedvej 11 gennem Odby i maj 1945

Foto: Tutte Gade, Odby
 

   

 

 
 

 

 

De tyske tropper var i stort tal på vej sydpå allerede i april 1945. Her er tyske heste sat på græs ved Skelhøjgård og fotograferet fra haven. Der var jævnligt tysk indkvartering på gårdene i Odby, bl.a. d. 13. april.

En uoverensstemmelse om ca. 10 tyske heste placeret i hestestalden på Skelhøjgård førte til mishandling og arrestation af Martin Gade. Der var samme formiddag sprængt bane ca.1 km syd for gården, og Gade blev beskyldt for at være sabotøren. Han havde godt nok været med til at placere sprængladningen, men han var i marken, da den blev udløst, og han endte med at klare frisag.

Martin Gade fortæller om denne begivenhed på DVD. Ejnar Krabbe skrev på kaptajn Ejby Nielsens anmodning en redegørelse, som er medtaget i hæftet.

 

 

   

 

Her er de hjemvendende tyske tropper ud for Odby smedie.

Smedens søn Arne er på bænken

 

 

 

 

 

   

 

Odby. Billedet er taget fra Odbygård, hvor hovedvejen dengang gik forbi