3 x CV

Thorkild I. A. Sørensen

Thorkild I.A. Sørensen, født i 1945, blev cand.med. i 1971. I 1983 opnåede han den medicinske doctorgrad ved Københavns Universitet. Han har modtaget klinisk uddannelse ved flere universitetshospitaler i København og blev leder af den akutte modtagelse og overlæge ved hepatologisk afdeling, Hvidovre Universitetshospital i 1988. I 1989 blev han tildelt et 5-årigt forskningsprofessorat i klinisk epidemiology, og ved slutningen af denne periode blev han udnævnt til professor i klinisk epidemiologi ved Københavns Universitet i kombination med en stilling som overlæge i klinisk epidemiologi i Hovedstadens Sygehusvæsen. I 1993 blev han institutleder ved Institut for Sygdomsforebyggelse. Han var dekan ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i perioden1995-96. Han har publiceret mere end 300 artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter, adskillige i in 'high-impact' tidsskrifter. Hovedemnerne er generel-, klinisk- og genetisk epidemiologi, omhandlende forskellige aspekter vedrørende fedme, alkohol, lever og gastro-intestinale sygdomme og generel folkesundhedsvidenskab. Han er koordinator af adskillige nationale og internationale forskningsprojekter og netværk. Han er rådgiver, vejleder eller bedømmer for adskillige Dr.- og ph.d.-disputatser og har deltaget i planlægning og etableringen af en forskerskole i folkesundhedsvidenskab. Han har været videnskabelig rådgiver og reviewer for mange forskellige nationale og internationale institutioner, organisationer og tidsskrifter.

 

 


 

 

Per Bech

Professor og dr.med. i klinisk psykiatri, forsker i stress, depression og livskvalitet. Leder af Psykiatrisk forskningsenhed på Det Psykiatriske Sygehus i Hillerød.

Per Bech har siden 1974 været ansat i en lang række stillinger som henholdsvis læge, overlæge og professor ved flere af landets hospitaler samt ved Odense Universitet. Han blev derefter i 1996 leder af WHO Collaborating Center for Mental Health i Hillerød, hvor han sammen med Bo Netterstrøm arbejder med temaer som stress og livskvalitet.
Per Bech har igennem sin karriere blandt andet været præsident for "Udvalg for Kliniske Undersøgelser" indenfor Skandinavisk Selskab for Psykofarmakologi, generalsekretær for "European College of Neuropsychopharmacology" samt ikke mindst præsident for "Association of European Psychiatrists".
Han har for sit arbejde modtaget adskillige priser, og blev i 1996 optaget som æresmedlem af Royal College of Psychiatrists i England. Han har sideløbende skrevet både bøger og ikke mindre end 330 artikler i nationale og internationale tidsskrifter og antologier, samt været redaktør på en lang række internationale tidsskrifter.
Per Bech er i dag leder af den psykiatriske forskningsenhed i Hillerød. Han arbejder samtidig sammen med Bo Netterstrøm på Stress-klinikken
.

     

 

Gunhild Waldemar is Professor of Clinical Neurology and Director of the Memory Disorders Research Group at Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital, Denmark. After receiving her medical degree from the University of Copenhagen, she performed her specialist training in neurology at Rigshospitalet and other Copenhagen hospitals.

In 1995 she established the Copenhagen Memory Clinic and the Memory Disorders Research Unit, now a member of the European Alzheimer’s Disease Consortium (EADC), in her department. In 1996 she gained her Doctor of Medical Sciences with a thesis entitled Functional brain imaging with SPECT in normal aging and dementia. Her major research interests include diagnostic evaluation, intervention and brain imaging in dementia. She participates in several national and international collaborative studies and task forces.

Professor Waldemar is currently a Vice President of the European Federation of Neurological Societies (EFNS) and has chaired the EFNS scientific panel on dementia and the european task force working group to develop guidelines for the management of dementia.

She is a board member of the Danish Alzheimer Society. Professor Waldemar has published more than 140 journal articles and book chapters on cerebral blood flow, brain imaging and clinical research in dementia

Anders Gade