Institut for Psykologi 125 år

 

Symposium 29. november 2011

   

Symposium i anledning af Instituttets 125 års jubilæum

   
   

Velkomst ved dekan

Troels Østergaard Sørensen

Alfred Lehmann

 

 

 

...  indrettede i 1886 sit "Psykofysiske Laboratorium" i lokaler i kælderen under Metropolitanskolen. Dette regnes for oprettelsen af instituttet

Niels Engelsted holdt dagens første foredrag "Fra Instituttets historie". Han koncentrerede sig - som passende var ved jubilæet - om det sene 18-hundredtals psykologi og Lehmanns arbejder

 

 
 

Niels Engelsted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Susanne Lunn og Stig Poulsen holdt et dobbeltforedrag med titlen "Forskning i psykiske lidelser og behandling". Det handlede langt overvejende om det store såkaldte 'bulimi-projekt', hvor patienter gennem flere år er blevet randomiseret til kognitiv adfærdsterapi versus psykoanalytisk psykoterapi. Vi fik - vistnok for første gang præsenteret offentligt herhjemme - resultaterne af  de to behandlingsformer på de to primære effektmål ved behandlingsafslutning og efter et halvt år. Resultaterne er måske ikke overraskende, men de er interessante!

 

 

 
Susanne Lunn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
     
     

Susanne Harder

Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     

Barbara Hoff

 

Kognitiv adfærdsterapi til børn med angst

 
 

 

 

     
     

Pernille Hviid

Dialoger om børns liv i dagtilbud
og ledelse af offentlige institutioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
 

Sven Mørch

Ungdom og etnicitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Jesper Mogensen

Dynamiske processer
- i den skadede og raske hjerne

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     

Søren Kyllingsbæk og Signe Vangkilde holdt også et dobbeltforedrag: Visuel kognition i øjenhøjde.
Søren gav først eksempler fra dagligdagens udvælgelse af emner i synsindtrykket. Signe talte derefter om Theory of Visual Attention (TVA-modellen)  og  dens brug i forskning. Blandt de interessante eksempler var hendes eget nyligt offentliggjorte arbejde med effekten af nikotin på opmærksomhed.

 

 

   

Søren Kyllingsbæk

 

Signe Vangkilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
 

I pauserne var der lejlighed til at se enkelte eksperimentelle opstillinger og læse  om instituttets forskning på postere

 

Anders Pedersen

ved opstillingen af udstyret til at måle øjenbevægelser. Her er det Hana Mala, som følger sine øjenbevægelser på skærmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hana Mala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
   

Katrine Zeuthen & Janni Niclasen

     
 
 

 

 

Blandt tilhørerne var 1. semester-studerende ..

 

 

 

 

 

 

...  og en hel del emeriti benyttede lejligheden til at hilse på gamle kolleger ..

Rolf Kuschel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Torsten Ingemann Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

Dagen blev rundet af af institutleder

Axel Larsen

(og en reception)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
    Fotos: Anders Gade