Distinguished Seminars in Neuroscience and Pharmacology

 

Department of Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen

Held monthly during semesters - each last Wednesday

May 28, 2014

   

 

Peter C. Gøtzsche

Psychiatric drugs:
does the way we use them cause more harm than good?

 

 

 

 

 

 

 

 
     
Peter Gøtzsche er medstifter af The Cochrane Collaboration i 1993, og han er direktør for The Nordic Cochrane Center. I kraft af dette og hans betydelige videnskabelige produktion nyder han stor anerkendelse. Hans nye bog "Dødelig medicin .." ("Deadly medicines and organized crime: How big pharma has corrupted healthcare")  er mere kontroversiel.    
     

Institutleder Albert Gjedde havde inviteret, bød velkommen, og prøvede efter bedste evne at sikre ro og orden under den livlige diskussion.

 

Peter Gøtzsche koncentrerede sig om SSRI'er, deres bivirkninger,  og deres ringe effekt. Han brugte ikke powerpoint, og for dokumentation henviste han til bogen.

 

 

 

 

 

 

 

Diskussionen blev animeret, og der blev kamp om taleretten. Her Lone Frank.

Lone Frank er bedst kendt som fremragende videnskabsjournalist på Weekendavisen. Hun er også p.t. gæsteforsker på instituttet. Her ytrer hun sig som selverklæret bruger.

 

Ulrik Gether

var ikke helt tilfreds med Peter Gøtzsches beskrivelse af SSRI'er som afhængighedsskabende. Selv om man kan se et 'seponeringssyndrom' ved ophør af SSRI-behandling, bør man ikke sidestille dette med den stærke afhængighed, som i mange tilfælde udvikles ved stoffer som amfetamin, kokain og benzodiazepiner, som har andre grundlæggende virkningsmekanismer.

 

 

 

 
     
 

 

Rune Berg

spurgte om Gøtzsches syn på alternativer til den korrumperende medicinalindustris financiering af medicinudvikling og -afprøvning.


Vil man fx kunne forbedre behandlingen med bedre og offentligt financierede protokoller,
eller er der bare svært eller umuligt at udvikle velfungerende medicin til behandling af psykiske sygdomme?

 

 

 

 
     

Ole Kjærulff

rejste spørgsmålet om dokumentationen. Er det i en akademisk diskussion nok blot at henvise til en bog?

Det naturlige forløb af psykiatriske sygdomme er ofte meget alvorligt. Påstande om
i) at store grupper af patienter fejbehandles,
ii) at akutte tilfælde af sygdom gøres kroniske i kraft af behandlingen,
og iii) at behandlingen medfører hjerneskade - har så vidtgående konsekvenser, at de i særlig grad må kunne udsættes for en kritisk videnskabelig analyse.

 

 

 

 

 
     

Diskussionen fortsatte bagefter over pindemadder og vin.

 

Tak til Peter Gøtzsche for at skabe en nødvendig debat.

 

 

 

Jeg (AG) tillader mig en personlig kommentar nedenunder, som jeg synes hører med i debatten.

 

 

 

 

 

 

 

   

Jeg (AG) er enig med Peter Gøtzsche i, at SSRI ikke har dokumenteret bedre effekt end placebo ved let og moderat depression, når de ikke-publicerede effektstudier regnes med (som vist af fx Kirsch, I. et al. (2008). Initial severity and antidepressant benefits: a meta-analysis of data submitted to the Food and Drug Administration.  PLoS.Med., 5, e45).   Men betyder det, at man så skal undlade behandling, eller at man skal fortælle deprimerede patienter, at de får en inaktiv behandling?

Det  er mit indtryk, at der er en reel og markant placeboeffekt ved behandling af depression. Og man får ikke placeboeffekten, hvis man ikke behandler! Der er også spontan bedring, og Peter Gøtzsche mener vistnok, at hele placeboeffekten er spontan bedring (Hrobjartsson, A. & Gøtzsche, P. C. (2002). Hvad er effekten af placebobehandling? En systematisk oversigt over randomiserede kliniske forsøg med placebobehandlede og ubehandlede patienter. Ugeskrift for Læger, 164, 329-333).

Mit indtryk er, at der i den øvrige litteratur er stærk dokumentation for en reel placeboeffekt, og for mine studerende indgår Benedettis oversigtskapitel i pensum (Benedetti, F. (2010). Conscious and unconscious placebo responses: How the ritual of the therapeutic act changes the patient's brain. In E.Perry, et al. (Eds.), New horizons in the neuroscience of consciousness (pp. 259-268). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins).

 
Foto og opsætning: Anders.Gade@psy.ku.dk