Ulla Knorr forsvarede sin ph.d.-afhandling fredag d. 15. oktober 2010

 

 

 

Afhandlingen er baseret på forsøg, hvor to grupper på hver ca. 40 raske forsøgspersoner (men disponerede: førstegradsslægtninge til depressive patienter) har fået behandling (escitalopram eller placebo) i en måned og er undersøgt dobbeltblindt før og efter denne behandling. I afhandlingen indgår (sammen med artikler baseret på effekten på neuroendokrin respons og personlighed)  et arbejde med effekten på kognitive funktioner. Derudover har vi (Ulla i samarbejde med mig (AG) og psykologi-studerende som testere) anvendt social-kognitive mål, som for størstedelens vedkommende endnu ikke er analyseret.

Arbejdet er ret enestående bl.a.  derved, at en så stor normal forsøgsgruppe ikke tidligere er undersøgt efter længerevarende SSRI-behandling.

     
 

Lars Kessing

Professor i psykiatri på RH

er initiativtager til og hovedvejleder på projektet

 

 

(Medvejledere: Maj Vinberg og Ulrik Gether)

 

 

 

 

 

     
Bedømmelsesudvalg: Guy Goodwin, Oxford; Poul Videbech, Aarhus; & René Klysner, Kbh.    
 
Poul Videbech, Center for psykiatrisk forskning, Risskov   René Klysner, Psykiatrisk Center Frederiksberg

Guy Goodwin

Oxford University
Department of Psychiatry
Warneford Hospital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
Ulla Knorr før forsvaret, ved den indledende præsentation af arbejdet, og under forsvaret .....    

   
     
   
     
 
 
     
     

Blandt tilhørerne:

Peter Kristian Jacobsen

De neuropsykologiske testninger og social-kognitive eksperimenter i projektet blev varetaget af tre psykologistuderende: Helene Dysgaard, Vibe Nordahn Bredsdorff, og Peter Kristian Jacobsen (sidstnævnte nu cand.psyk.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
Foto: Anders Gade