Selskabet Danske Neuropsykologer. Årsmøde 2009, 1. og 2. oktober 2009, Nyborg Strand

"Neuropsykologien i psykiatrien"

 

Deltagerportrætter

Kjeld Andersen

Introduktion til ICD-10

 

 

 

 

 

 

 

 
Fire bidrag til: "Hvad ved vi om de neuropsykologiske aspekter ved ...?"

Barbara Ravnkilde Sinning

Neuropsykologiske forhold ved depression

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sanne Kjær

Kognitive funktioner hos voksne med OCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gry Kjærsdam Telléus

Kognitive deficit hos patienter med anorexia nervosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Birgit Bork Mathiesen

Neuropsykologi og personlighedsforstyrrelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuropsykolog Katherine Burdick fra the Zucker Hillside Hospital i New York var mødets hovedtaler og blev introduceret af Louise Meldgaard Bruun

Katherine E. Burdick

Cognitive dysfunction in bipolar disorder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Generalforsamling

Ordstyrer: Jan Lillelund Jensen

 

 

 

Jesper Andersen
 

Formandens beretning

 

 

Malene Stoltze Rasmussen

Statusberetning for planerne for 10. Nordiske Neuropsykologiske Møde, Ålborg august 2010: "Den sociale hjerne"

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Middag
   

Jannie Engelbrecht
og
Lisbeth Terkildsen

Der var jazzorkester under middagen, så man måtte stikke hovederne tæt sammen for at tale sammen

 

 

 

 

   
Selskabets fortjenstmedalje blev igen uddelt, og Palle Møller Pedersen var en værdig og populær modtager
Palle Møller Pedersen, Malene Stoltze Rasmussen, Jesper Andersen  
 

Anders Gade 
og
Käte From

 

 

 

 

 

 
 
Fredagens program startede med "Angstens neuropsykologi" v. Anders Gade
   

Agneta Nydén

Voksne med ADHD og autisme. Neuropsykologiske aspekter

 
 
To bidrag til: "Behandling med fokus på kognitive forstyrrelser"  

Birgitte Fagerlund

Kognitive forstyrrelser ved skizofreni og effekt af antipsykotika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Østergaard Christensen

Kognitiv remediation ved skizofreni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mødets sidste foredrag. Anders Gade: "Klinisk neuropsykologi", kapitel 14: Forstyrrelser i motivation og målrettet adfærd. Her var budskabet blandt andet, at forstyrrelser i gyrus cingularis anterior (og de kredsløb, som den indgår i) , som i mange af mødets tidligere foredrag var nævnt som impliceret ved forskellige neuropsykiatriske symptomer og forstyrrelser, også hos neurologiske patienter giver anledning til typiske og væsentlige symptomer.
   
Mødets arrangører var
Jesper Andersen, Louise Meldgaard Bruun, Karin Nørgaard, Kaj Bjerrring Andersen, & Per Willum Jensen
   
Mødet tiltrak det vistnok hidtil største deltagerantal, ca. 130. Temaet næste år er "Neuropsykologisk rehabilitering", og generalforsamlingen vedtog et forslag om, at det i 2011 skal være "Neuropsykologiske undersøgelsesmetoder".
   
 
Foto og opsætning: Anders Gade