HjerneUgen 2007

       

Mandag 12. marts 2007 kl. 15.30-18.00,   
Københavns Universitet, Festsalen, Frue Plads

Kokain og amfetamin: En kortvarig lykke
Professor Ulrik Gether, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet

Fra lyst til tvang
Lektor Anders Gade, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Afhængighed er ren kemi: fra mad og vold til sex og mening
Professor Albert Gjedde, Center for Functionally Integrative Neuroscience, Århus Universitet

Skriften og sprutten
Lektor Erik Skyum Nielsen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Ordstyrer: Professor Martin Lauritzen, formand for styregruppen for Krop og Bevidsthed.

 
 

Arrangeret af Københavns Universitets satsningsområde "Krop og bevidsthed",
 som optog foredragene som webcast 

   
  Ulrik Gether  

Kokain og amfetamin: En kortvarig lykke

 
 

 

 

     

Anders Gade

Fra lyst til tvang

Om 'ratbots' - som med tre små elektroder i hjernen og en modtager i rygsækken fjernstyres i komplicerede omgivelser og gør, som signalerne giver dem besked på

 - og andre aspekter af indlæring afhængig af dopamin og hjernens basalganglier

-- og om, hvordan Vorherre gav os dopaminsystemet  ("belønningssystemet"),  så vi kan interessere os for de rette ting her i tilværelsen (mad, sex, fysisk aktivitet, osv.)

- og om, hvordan  stoffer med evne til kunstig og kraftig stimulation af dopaminsystemet  kan skabe en unaturligt kraftig indlæring, som i kraft af bl.a. "SNS-spiralen" gradvist bliver til vaner, ritualer og tvang

 

 

 

Forside på Time Magazine 26. maj 1997 - med historien om, hvordan man nu også hos mennesker havde vist, at nikotin virker afhængighedsskabende i kraft af en dopamin-mekanisme i nucleus accumbens i den nederste del af striatum (basalganglierne). Evne til at øge dopamin-omsætningen her er et fællestræk ved alle afhængighedsskabende stoffer.

Men accumbens indgår i et kompliceret samspil med andre dele af striatum og andre hjernedele. Afhængighed handler også om, hvordan den unaturlige 'belønning' i accumbens 'kaprer' indlæringssystemerne i den øvre del af striatum.

 

 

     
Belønningssystemet  består af  dopaminproducerende celler i midthjernen, som sender dopamin som et 'forstærker-signal' til basalganglierne og pandelappens bark

Foredraget i pdf

 
     
 

 

Ordstyrer var Martin Lauritzen, professor og overlæge på Neurologisk afdeling, Glostrup    
   
 
 

 

Tilhørere    
   
     
 

Blandt tilhørerne var også Inge Birkholm og Aase Bromann Klausen (tidl. Tind). De har begge været ledere på AFS-kontoret, og de fortalte, at de kom for at høre de to gamle AFS'ere (Albert Gjedde, '65; Anders Gade, '64)

 

 

 

 

Albert Gjedde

 

- om de naturlige og sociale belønnere.

Det handler, som Politiken skrev dagen efter," om at æde, slås, bolle og så finde mening med det hele".

Hjernen er misbruger

Politiken, 13. marts 2007

Hjernen glemmer aldrig et misbrug af rusmidler, på samme måde, som den aldrig glemmer, hvordan man kører på cykel.

Læs artiklen her

 
     

 

 

 

Erik Skyum Nielsen

 

Skriften og sprutten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Skyum Nielsen viste, at han er en habil visesanger og fin Bellman-fortolker

 Fredmans epistel nr. 23

Som är et Soliloquium  då Fredman  låg vid krogen Kryp-In ,
gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768.

pdf

 

 

 

 

 
 
 
Fredman i rännstenen
Låt oss analysera det existentiella budskapet i en av dessa bibelparodiska epistlar, Fredmans epistel nr 23 (Ack, du min moder).
      Fredman befinner sig i sitt elände, liggande i rännstenen utanför krogen Kryp- in, en av de ca 700 krogar som fanns i Stockholm vid mitten av 1700-talet. Stadsbefolkningen uppgick' vid tiden till ca 70000 invånare. Krogen låg vid Järntorget och gjorde verkligen skäl för sitt namn. Den rymdes i två små rum i källarplanet. I början av episteln väntar Fredman på att få komma in. Krogdörren är stängd. Han är uppfylld av abstinensångest och melankoli. Likt Job i Gamla Testamentet vänder han sig mot upphovet till sin sorgliga tillvaro:
»Ack, du min moder, säj vem dig sände
Just till min faders säng!
Du första gnistan till mitt liv upptände.
Ack, jag arma dräng!
Blott för din låga
Bär jag min plåga»

fra

Bellmans diktning rör vid själva livsnerven i alkoholbruket  Lars Sjöstrand  överläkare, Mariamottagningarna, Stockholm.

Läkartidningen nr. 26-27, 1990. Link til hele artiklen 

 
   
     
Foto og opsætning: Anders.Gade@psy.ku.dk